Публікації

Державні іспити

Перелік питань до комплексних практично-орієнтованих державних іспитів з «Педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, фтизіатрією, клінічною імунологією та алергологією» та «Внутрішніх хвороб з інфекційними хворобами, фтизіатрією, клінічною імунологією та алергологією», розділи: Перелік питань до державного іспиту з «Педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, фтизіатрією, клінічною імунологією та алергологією» Перелік питань до державного іспиту з «Внутрішніх хвороб з інфекційними хворобами, фтизіатрією, клінічною імунологією та алергологією» Завдання та клінічні сценарії для об'єктизованого структурованого клінічного іспиту (6 курс) «Фтизіатрія»

Матеріали для дистанційного навчання студентів та інтернів по імунології та алергології

Матеріали для дистанційного навчання студентів та інтернів по фтизіатрії

Лекційні відеоматеріали по імунології

Лекційні відеоматеріали по фтизіатрії

Лекційні матеріали для дистанційного навчання студентів по клінічній імунології

Materials for distance learning for students and interns in TB

Силабуси навчальних дисциплін

Робочі програми навчальних дисциплін для студентів

A guide for foreign students

Індивідуальна робота студента

Самостійна робота студентів

Практичні навички для студентів

Методичні вказівки по фтизіатрії для аспірантів

Методичні вказівки по фтизіатрії для студентів 4-го курсу медичного факультету №2 "Медична психологія"

Методичні вказівки по фтизіатрії для студентів 5-го курсу медичного факультету №2 "Педіатрія"

Методичні вказівки для студентів 5-го курсу медичного факультету №2 (медична психологія) по імунології

Методичні вказівки для позааудиторної роботи - 4 курс, медичний факультет

Методичні вказівки по імунології для самостійної підготовки до практичних занять для студентів 5-го курсу медичного факультету №1 "Лікувальна справа"

Innova4TB. A RISE action to increase synergy in international TB research and management

INNOVA4TB is an international and intersectoral consortium that combines institutions from high and medium/low Tuberculosis (TB) incidence countries, with large experience in clinical managing M/XDR-TB cases; high level universities and research institutions with experience in complementary basic and translational research focused on TB diagnosis; and small and medium-size enterprises (SMEs) focused on the TB diagnosis, using different novel technological approaches, interested in transferring the research into innovative products, services and/or processes.

Цікаві відеоматеріали

Додаткова література