Туберкульома

Множинні туберкульоми з розпадом [оглядовий знімок (а) + томограма (б)]

Туберкулема у фазі розпаду (а-рентгенограма;б-томограма)
Томограма верхівки правої легені при загостренні туберкулемы


Цікаві відеоматеріали

Додаткова література