Досягнення кафедри


 Раннє виявлення туберкульозу серед сільського населення методом подвірних обходів (1980).
 Відкриття алергологічного кабінету в противотуберкульозному закладі (1980).
 Проведення динамічного клінико-епідеміологічного вивчення розповсюдження алергічних захворювань популяційного масштабу (1981-1992, обстежено понад 100 тис. людей).
 Впровадження методів імунотермістометрії, хемілюминометрії для діагностики ексудативних плевритів, менінгітів (1984), також при діагностиці гіперчутливості (1981-1993).
 Визначення - L форм мікобактерій туберкульозу (1983).
 Близнюкові дослідження в галузі пульмонології, алергології (1981-1985), спільно з проф.Б.І.Коганом, проф. Ф.З.Савранським, проф. Ю.М.Мостовим.
 Впровадження методу специфічної імунотерапії при алергічних захворюваннях у хворих на туберкульоз (1981-1984).
 Внутрішньовенна лазерна терапія при активному туберкулезі легень з використанням ультрафіолетового і гелій-неонового лазера (1988).
 Створення курсу клінічної імунології та алергології для студентів (1992) та імунологічного центру (1992).
 Створення і виробництво вітчизняних діагностичних і лікувальних алергенів (1994-2005).
 Створення і виробництво портативного експрес-аналізатора алергічних реакцій (1995), пізніше його модифікацій – ІТА-5,ІТА-6.
 Разом з Вінницьким ТОВ «Імунолог» створення технології скринінгу алергічних захворювань, оригінальних компакт-ланцетів для прик-тесту, набору для діагностики медикаментозної алергії і технології її раннього виявлення, оригінальних пероральних драже для специфічної імунотерапії з вмістом різних груп алергенів (2002-2008 рр.).
 Створення вітчизняних формулярів лікування алергічних захворювань (2008).
 Прийнято участь у створенні (2006) та перегляді (2011) вітчизяних протоколів надання допомоги при алергічних захворюваннях.
 Кафедра фтизіатрії з курсом клінічної алергології та імунології стала співорганізатором TBnet Academy 2016 в Одесі. 
 Фасилітація в міжнародному проекті «Explain TB».
 Участь в European Curriculum recommendations for Training in Adult Respiratory Medicine: 2nd Report of the HERMES Task Force для покращення якості медичної освіти.
 Розроблено стратегію з Адвокації, комунікації та соціальної мобілізації в боротьбі проти туберкульозу, де вперше обгрунтовано невідкладну необхідність покращення умов перебування хворих на хіміорезистентний туберкульоз. Це сприяло реалізації масштабної реконструкції відділення легеневого туберкульозу для дорослих №2 ВОСТМО "Фтизіатрія".
 Участь в проекті "Інновації у туберкульозі" Горизонт 2020 (Innova4TB).

Співробітниками кафедри захищено наступні наукові праці: 

 • Осійський Іван Юрійович «Хірургічне лікування туберкульозу легень та плеври у хворих старше 50 років» (1970)
 • Корицька Ірина Володимирівна «Алергологічний кабінет в протитуберкульозному закладі» (1994)
 • Бондарчук Ольга Броніславівна «Розповсюдженість алергічних захворювань серед дорослого населення Вінницької області в динаміці (1981-1991 рр.)» (1995)
 • Незгода Олександр Петрович «Вивчення стану імунітету, організаційне вирішення проблеми його відновлення серед мешканців Вінницької області, що в різній мірі потерпіли від наслідків аварії на ЧАЕС» (1995)
 • Кулик Людмила Григорівна «Клініко-імунологічні особливості перебігу вперше виявленого туберкульозу у хворих з кандидоносійством» (1996)
 • Тхоровський Михайло Анатолійович «Нові підходи до діагностики медикаментозної алергії у протитуберкульозних установах» (2004)
 • Кириченко Лідія Миколаївна «Медикаментозна алергія у інфікованих МБТ та хворих на туберкульоз дітей (частота, структура, діагностика, прогнозування ризику розвитку)» (2006)
 • Пликанчук Ольга Володимирівна «Результати комплексного лікування хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень із використанням імуномодулятора мурамілпептидного ряду» (2011)
 • Богомолов Артемій Євгенійович «Гіперчутливість до антигенів умовно-патогенних грибів як критерій стану клітинної ланки імунної системи у хворих на туберкульоз» (2012)
 • Дудник Андрій Борисович «Особливості перебігу та ефективність комплексного лікування вперше діагностованого туберкульозу легень у пацієнтів з бронхообструктивним синдромом» (2013)
 • Литвинюк Оксана Петрівна «Туберкульоз у медичних працівників: частота, структура, клінічні особливості, результати лікування, прогнозування ризику розвитку» (2018)

Innova4TB. A RISE action to increase synergy in international TB research and management

INNOVA4TB is an international and intersectoral consortium that combines institutions from high and medium/low Tuberculosis (TB) incidence countries, with large experience in clinical managing M/XDR-TB cases; high level universities and research institutions with experience in complementary basic and translational research focused on TB diagnosis; and small and medium-size enterprises (SMEs) focused on the TB diagnosis, using different novel technological approaches, interested in transferring the research into innovative products, services and/or processes.

Цікаві відеоматеріали

Додаткова література