Навчальна робота

Кафедра користується власними текстами лекцій з фтизіатрії (вони у формі посібника видані у 1994, 1996, 2000, 2004 роках), орієнтованим на студентів власними "Кратким руководством по пульмонологии», "Довідником з диференційної діагностики захворювань органів дихання”, численними монографіями, навчальними посібниками тощо, розтиражованими методичними розробками, оригінальними учбово-контролюючими комп”ютерними програмами, ситуаційними завданнями, діловими іграми, численними таблицями, слайдами. У 2004 році вийшов перший в Україні посібник для студентів ВУЗів „Алергологія”, який заповнив пробіл у цій галузі медичної освіти.

Кафедра практично вперше в республіці почала викладати клінічну імунологію і алергологію, для чого була створена оригінальна навчальна програма, організовані кабінети, лабораторії, видано "Руководство по практической иммунодиагностике и иммунотерапии». Досвід для цього було набуто ще за часів СРСР, коли проф..Б.М.Пухлик разом з науковцями Росії складав перші програми з алергології-імунології для ВУЗів СРСР.

Курс фтизіатрії ФУЛ (з 1987 р. його очолює доцент В.О.Кучер) займається підвищенням кваліфікації лікарів-фтизіатрів України, а також проводить курси тематичного удосконалення для терапевтів загальної лікувальної мережі з питань пульмонології та фтизіатрії, у тому числі у виїздних умовах. Він має атестаційні цикли, веде підготовку лікарів-інтернів.. Якіснійпідготовці лікарів сприяють численні підрозділи і кабінети облубдиспансеру, навчальні та контролюючі комп”ютерні програми, після засвоєння яких лікарям видаються атестаційні сертифікати на відповідну категорію.

Взагалі важко підрахувати число студентів, лікарів, науковців, які отримали знання на кафедрі. Орієнтовно, тут навчалося понад 30 тис. студентів, понад 2500 фтизіатрів з 22 областей України, до 30 аспірантів, понад 10 клінічних ординаторів. Прочитано до 6000 лекцій, проведено понад 40000 годин практичних занять, проконсультовано до пів”мільйона і проліковано понад 30 тис. хворих, здійснено до тисячі виїздів по санавіації, виконано близько тисячі операцій та багато іншого.

Співпраця з установами охорони здоров'я


Окрім безпосередньої роботи на клінічних базах співробітниками кафедри здійснюються виїзди в райони області для проведення конференцій, обслуговуються виклики по санітарній авіації. Професор Б.М.Пухлик з 2005 року виконує обов”язки головного позаштатного алерголога МОЗ України.

Співробітники кафедри працювали у Сомалі, Замбії, Алжирі, Афганістані, прийняли участь у міжнародних форумах (Італія, Іспанія, Польща, Велика Британія, США, Бельгія, Швеція, Франція, Швейцарія), 4 наукових експедиціях у Сибіру, Хакасії, Киргизії, Беларусі, навчалися у США .

Innova4TB. A RISE action to increase synergy in international TB research and management

INNOVA4TB is an international and intersectoral consortium that combines institutions from high and medium/low Tuberculosis (TB) incidence countries, with large experience in clinical managing M/XDR-TB cases; high level universities and research institutions with experience in complementary basic and translational research focused on TB diagnosis; and small and medium-size enterprises (SMEs) focused on the TB diagnosis, using different novel technological approaches, interested in transferring the research into innovative products, services and/or processes.

Цікаві відеоматеріали

Додаткова література