Підготовка кадрів

На кафедрі за період її існування підготовлено і захищено 4 докторськідисертації (Б.А.Березовським, Б.М.Пухликом, В.С.Голановим, С.В.Зайковим), 33 кандидатських дисертації (В.В.Марчаком, Г.Г.Закопайло, Б.М.Пухликом, В.О.Кучером, Ю.М.Мостовим, Б.Ф.Гохштейном, Р.Ю.Салобай, С.В.Зайковим, В.Мзаєком, І.М.Горбатюком, О.Б.Бондарчук, І.В.Корицькою, І.І.Єкімовою, Л.Г.Кулик, О.П.Незгодою, О.Ф.Бугаєм, А.І.Барціховським, А.А.Зайковою, І.В.Березюк, В.Б.Русановою, П.М.Остапчуком, Т.Л.Процюк, А.І.Барвінком, Я.М.Кулик, С.В.Лановою, М.А.Тхоровським, В.В.Родинковою, А.В.Ковпак, С.М.Куляс, Л.М.Кириченко, А.П.Гришило, О.В. Пликанчук, А.Є. Богомоловим). Окрім цього на кафедрі практично щорічно готувалися очні та заочні аспіранти, клінічні ординатори, практичні лікарі, магістранти, заохочувалися до науковоїпраці студенти.

Innova4TB. A RISE action to increase synergy in international TB research and management

INNOVA4TB is an international and intersectoral consortium that combines institutions from high and medium/low Tuberculosis (TB) incidence countries, with large experience in clinical managing M/XDR-TB cases; high level universities and research institutions with experience in complementary basic and translational research focused on TB diagnosis; and small and medium-size enterprises (SMEs) focused on the TB diagnosis, using different novel technological approaches, interested in transferring the research into innovative products, services and/or processes.

Цікаві відеоматеріали

Додаткова література