Історія кафедри

Початком історії кафедри фтизіатрії у Вінницькому медичному інституті ім. М.І.Пирогова можна вважати 1954 рік, коли викладачі кафедри факультетської терапії під керівництвом видатного вітчизняного терапевта професора Б.С.Шкляра та доцента кафедри – учня В.П.Образцова – В.О.Сафіна почали читати лекції і проводити окремі практичні заняття з фтизіатрії. В цьому ж році на кафедрі було створено окрему посаду асистента з курсу туберкульозу та виділено 14 годин практичних занять на 4 курсі лікувального факультету.

З 1957 року було виділено посаду доцента на кафедрі факультетської терапії і додатково – посаду асистента для викладання курсу фтизіатрії.

З 1969 року штат асистентів значно збільшується, а з 1971 р. – створюється власне кафедра фтизіатрії. Її засновником у Вінницькому медичному інституті ім. М.І.Пирогова був доцент (потім професор) Борис Абрамович Березовський. Саме за його ініціативою курс фтизіатрії при кафедрі госпітальної терапії перетворився у самостійну кафедру, у складі якої було 10 осіб, включаючи посади професора, доцента, 5 асистентів, клінічного ординатора і двох лаборантів. Фтизіатрія викладалася на 4 курсі лікувального, 5 курсі педіатричного і на 6 курсі лікувального та педіатричного факультетів у обсязі 120 годин. Клінічною базою кафедри тоді був Вінницький обласний і міський протитуберкульозний диспансери, розташовані у мальовничому районі м.Вінниці – П’ятничанах. Обласним диспансером на той час головував С.А.Марковский (пізніше – кандидат мед наук і заслужений лікар України), міським – В.Т.Слотюк.

З початку заснування кафедри тут працювали доцент (потім - професор) Б.А.Березовський, асистент (потім - доцент) Віталій Васильович Марчак. Після створення кафедри тут почали працювати асистент (потім – доцент) Іван Юрієвич Осійський , асистент (потім доцент) Володимир Степанович Голанов, асистент Ізабела Іванівна Попова, асистент Володимир Устинович Василик, асистент Володимир Григорович Гончаров. Дещо пізніще до них приєднався асистент (потім доцент) Георгій Григорович Закопайло. У 1979 році до кафедри було приєднано курс фтизіатрії факультету удосконалення лікарів, який очолив доцент Голанов В.С., а з 1992 року на кафедрі було створено курс клінічної імунології та алергології.

На курс фтизіатрії факультету удосконалення лікарів за конкурсом спочатку було зараховано асистентом (потім - став доцентом) Володимира Олександровича Кучера, асистентом (потім став професором, а з 1992 року - завідувачем кафедри фтизіатрії) Бориса Михайловича Пухлика, асистентом (потім став професором, завідувачем кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб) Юрія Михайловича Мостового, дещо пізніше асистентом (потім стала доцентом) було зараховано Раїсу Юрієвну Салобай, асистентом Людмилу Володимирівну Михей.

В 1988 році у зв’язку з розширенням викладання фтизіатрії до штату кафедри на посаду асистента зараховують Сергія Вікторовича Зайкова, який пізніше став доцентом, а потім – і професором кафедри.

З 1992 року в зв'язку з організацією курсу клінічної імунології та алергології, до штату кафедри зараховують Ольгу Броніславівну Бондарчук, Ірину Володимирівну Корицьку, Людмилу Григорівну Кулик, Олександра Петровича Незгоду (зараз всі є доцентами).

За збіглі часи окрім цих вчених і викладачів на кафедрі плідно попрацювали Анжела Анатоліївна Зайкова, Павло Михайлович Остапчук, Іна Вікторівна Березюк, Світлана В’ячеславівна Ланова, Лідія Миколаївна Кириченко,Світлана Миколаївна Куляс ( стали кандидатами медичних наук ), лаборантиЛариса Давидівна Котляр, Тетяна Анатоліївна Козловська, працюють старший лаборант Ольга Людвиківна Бобело, лаборант Оксана Іванівна Маланич та інші висококваліфіковані науковці, лікарі та лаборанти.

У 1955 році у Вінниці засноване обласне товариство фтизіатрів, головою якого довгі роки був професор Б.А.Березовський. З 1992 року вінницькі лікарі та науковці в галузі фтизіатрії, пульмонології, імунології та алергології були інтегровані у відповідну асоціацію – АФПІА (головой спочатку був проф. Б.М.Пухлик, пізніше – головний лікар облтубдиспансеру І.М.Горбатюк).

Innova4TB. A RISE action to increase synergy in international TB research and management

INNOVA4TB is an international and intersectoral consortium that combines institutions from high and medium/low Tuberculosis (TB) incidence countries, with large experience in clinical managing M/XDR-TB cases; high level universities and research institutions with experience in complementary basic and translational research focused on TB diagnosis; and small and medium-size enterprises (SMEs) focused on the TB diagnosis, using different novel technological approaches, interested in transferring the research into innovative products, services and/or processes.

Цікаві відеоматеріали

Додаткова література