Лекції по клінічній імунології та алергології для студентів

Лекції по клінічній імунології та алергології для студентів 3-го курсу стоматологічного факультету

Лекція №1 (українською мовою): Основи клінічної імунології. Принципи діагностики імунопатології.

Лекція №1 (російською мовою): Основы клинической иммунологии. Принципы диагностики иммунопатологии.

Лекція №2 (українською мовою): Імунологія неспецифічного та специфічного інфекційного запального процесу. Імунодефіцитні стани в стоматології.

Лекції по клінічній імунології та алергології для студентів 5-го курсу медичного факультету

Лекція №1 (українською мовою): Основні завдання та проблеми клінічної імунології. Принципи функціонування імунної системи, вікові особливості. Клініко-лабораторна оцінка її розладів.

Лекція №2 (українською мовою): Імунодефіцити (природжені, набуті) та інша імунозалежна патологія. Принципи діагностики, імунотерапії, імунореабілітації та імунопрофілактики.

Цікаві відеоматеріали

Додаткова література