Тематичний план занять з фтизіатрії для студентів 4-го курсу медичного факультету №2 (педіатрія)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з фтизіатрії для студентів медичного факультету №2, педіатрія, 4 курс

Тема Кількість годин
1.
Особливості клінічного обстеження хворого на туберкульоз. Написання карти стаціонарного хворого. Методи рентгенологічної діагностики туберкульозу органів дихання. Методика вивчення Rо легень і основних патологічних тіней при туберкульозі. Демонстрація рентгенограм. Клінічна класифікація туберкульозу.

4
2.
Лабораторна діагностика туберкульозу. Методи вивчення мікобактерій. Функціональні методи обстеження у клініці туберкульозу (ЕКГ спірограма). Оцінка результатів діагностичного обстеження хворого. Туберкулінодіагностика. Використання туберкулінових проб для виявлення інфікування туберкульозу. Методика постановки і оцінки проби Манту з 2 ТО. Диференційна діагностика пост вакцинної та інфекційної алергії.


4
3.
Період ранньої туберкульозної інфекції. Туберкульозна інтоксикація у дітей і підлітків. Обстеження хворого, постановка діагнозу, лікування. Первинний туберкульозний комплекс, туберкульоз внутрішньо грудних лімфовузлів. Обстеження хворих з первинними формами туберкульозу. Постановка діагнозу, лікування. Ускладнення первинних форм туберкульозу (туберкульоз бронхів, ателектаз, плеврит, лімфо - гематогенна дисемінація, первинна каверна, хронічно – біжучий ПТК). Обстеження хворого, диференційна діагностика, лікування.4
4.
Вогнищевий туберкульоз легень. Обстеження хворих, постановка діагнозу, лікування. Інфільтративний туберкульоз легень. Обстеження хворих, постановка діагнозу, лікування. Курація хворого на туберкульоз.

4
5.
Туберкульозний менінгіт. Обстеження хворого на туберкульозний менінгіт. Постановка діагнозу, лікування. 
Диференційна діагностика з менінгітами іншої етіології. Туберкульоз плеври. Обстеження хворих з туберкульозним плевритом, постановка діагнозу, лікування, диференційна діагностика з плевритами іншої етіології.

4
6.
Вторинні форми туберкульозу. Дисемінований туберкульоз легень. Особливості обстеження хворих з дисемінованим туберкульозом легень, постановка діагнозу, ускладнення, лікування. Захист історії хвороби.

4
7.
Профілактика туберкульозу. Соціальна, санітарна, специфічна профілактика (вакцинація, ревакцинація, хіміопрофілактика). Ускладнення вакцинації та їх лікування. Протитуберкульозний диспансер, його завдання. Групи диспансерного обліку. Робота у вогнищі туберкульозної інфекції. Роль лікаря загальної практики у своєчасному виявленні хворих на туберкульоз.

4
Диференційний залік: 2

Цікаві відеоматеріали

Додаткова література