Тематичний план занять з імунології для студентів 3-го курсу стоматологічного факультету

Тематичний план практичних занять з клінічної імунології та алергології

МОДУЛЬ 1:  КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ 
Змістовний модуль 1: ІМУННИЙ СТАТУС, ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ. ІМУНОДЕФІЦИТИ ТА ІНШІ ІМУНОЗАЛЕЖНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ, ІМУНОКОРЕКЦІЇ, ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ.
№ п/п
Тема
Кількість годин
1
Предмет та завдання клінічної імунології. Сучасні погляди щодо структури і функції імунної системи.
2
2
Можливості оцінки імунного статусу (анамнез, об’єктивне обстеження, шкірні тести з мітогенами) і ступеня імунних порушень. Методи лабораторної імунодіагностики.
2
3
Значення факторів місцевого імунітету в формуванні системної імунної відповіді. Імунологічна система слизових оболонок. Мікробіоциноз та стан імунної системи порожнини рота.
2
4
Імунологія специфічних та не специфічних інфекційних запальних процесів в стоматології. Імунодефіцитні порушення в стоматології: діагностика, лікування, імунопрофілактика, імунореабілітація..
2
Змістовний модуль 2: АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ.

№ п/п
Тема
Кількість годин
5
Алергія, поняття. Алергени, класифікація. Типи алергічних реакцій по Джеллу і Кумбсу
2
6
Методи обстеження хворих на АЗ (шкірні, провокаційні та лабораторні тести).
2
7
Невідкладні стани в стоматології: анафілактичній шок: клініка, невідкладна допомога, ангіоневротичний набряк (алергічний, неалергічний): діагностика, невідкладна допомога).
2
8
Контактний дерматит в стоматології: класифікація, діагностика, клініка, профілактика.
2
9
Побічна дія лікарських засобів. Медикаментозна алергія: класифікація, діагностика, клініка, профілактика.
2

Диференційний залік


18

Цікаві відеоматеріали

Додаткова література