Тематичний план занять з імунології для студентів 5-го курсу медичного факультету

Тематичний план практичних занять з імунології, алергології для студентів 5-го курсу медичного факультетуМОДУЛЬ 1:  КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ
Змістовний модуль 1: ІМУННИЙ СТАТУС, ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ. ІМУНОДЕФІЦИТИ ТА ІНШІ ІМУНОЗАЛЕЖНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ, ІМУНОКОРЕКЦІЇ, ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ.
№ п/п
Тема
Кількість годин
1
Структура і функції імунної системи. Вікова імунологія. Антигени головного комплексу гістосумісності: структура та функції.
2
2
Імунологічні методи досліджень. Поняття про імунограму. Основні правила оцінки імунного статусу. Основні симптоми патології імунної системи. Особливості показників імунітету в різних вікових групах.
2
3
Основні принципи призначення імунотропної терапії. Імунореабілітація, імунопрофілактика.
2
4
Природжені та набуті імунодефіцити та вторинна імунна недостатність. Трансплатаційний імунітет: імунологія репродукції, пухлин; імунні аспекти аутоімунної патології.
2
Змістовний модуль 2: АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ.
№ п/п
Тема
години
5
Поняття алергії. Механізми розвитку АЗ. Типи імунологічних реакцій по Джеллу і Кумбсу.Алергени, види, форми, призначення. Постановка шкірних проб, провокаційні тести, лабораторні методи обстеження.
2
6
Респіраторні алергічні захворювання: алергічний риніт, поліноз: види діагностика лікування, алергічна бронхіальна астма. Робота в алергологічній маніпуляційній, кабінеті «Pulmis»
2
7
Нереспіраторні алергічні захворювання: кропив’янки, набряк Квінке, диференційна діагностика, діагностика, лікування, профілактика. Невідкладна допомога при набряку Квінке. „Марш алергії”, атопічний, контактний дерматити, вікові особливості, методи діагностики, лікування. Непереносимість харчових продуктів, харчова алергія.
2
8
Медикаментозна алергія, діагноз, диференційний діагноз з іншими видами непереносимості лікарських засобів, профілактика. Етапна діагностика. Інсектна алергія, діагноз, профілактика. Допомога при анафілактичному шоку.
2
9
Принципи лікування алергічних захворювань: СІТ та фармакотерапія (антигістамінні препарати, глюкокортикостероїди, мембраностабілізатори): показання, протипоказання, побічні ефекти. Техніка інгаляційної терапії при респіраторних АЗ.
2

Диференційний залік

Всього:

18

Цікаві відеоматеріали

Додаткова література