Тематичний план практичних занять по фтизіатрії для стоматологів

Тематичний план практичних занять з фтизіатрії для студентів стоматологічного факультету 

N з/п
Тематика практичних занять
Кільк. ак. год.
1.
Збудник туберкульозу, будова, метаболізм, мінливість, стійкість у довкіллі. Класифікація. Патогенність і вірулентність мікобактерій. Основні епідеміологічні показники туберкульозної інфекції та їх оцінка. Епідеміологія туберкульозу в Україні та світі. Джерела туберкульозної інфекції. Механізм передачі інфекції, шляхи зараження. Патогенез туберкульозу. Імунітет при туберкульозі. Патоморфоз туберкульозу. Клінічна класифікація туберкульозу. Поняття про латентну туберкульозну інфекцію, первинний і вторинний туберкульоз. Групи ризику.
4
2.
Визначення симптомів, що можуть свідчити про туберкульоз. Маршрут пацієнта з кашлем на етапі первинної медичної допомоги. Маршрут пацієнта із симптомами, які можуть свідчити про туберкульоз ротової порожнини та щелеп. Місце лабораторних методів у виявленні туберкульозу. Мікроскопічна, бактеріологічна, молекулярно-генетична діагностика туберкульозу. Застосування променевого дослідження в діагностиці туберкульозу. Роль комп’ютерної і магнітно-резонансної томографії в діагностиці та диференційній діагностиці. Роль інструментальних та інвазивних методів у підтвердженні діагнозу. Невідкладні стани у клініці туберкульозу: спонтанний пеневмоторакс, легенева кровотеча. Діагностика, невідкладна допомога.
Туберкулінодіагностика. Принцип методу, показання. Роль туберкулінодіагностики у виявлення латентної туберкульозної інфекції.
4
3.
Клінічні варіанти перебігу туберкульозу легеневої, позалегеневої, комбінованої локалізації. Туберкульоз слизової оболонки ротової порожнини і кісток щелеп. Перебіг, діагностика, лікування коїнфекції ТБ/ВІЛ. Туберкульоз у дітей. Вплив масової імунізації проти туберкульозу на патоморфоз туберкульозу у дітей. Перебіг туберкульозу у невакцинованої дитини.
4
4.
Основні принципи і методи лікування хворих на туберкульоз легень. Протитуберкульозні препарати. Стандартні режими хіміотерапії. Поняття про хіміорезистентність: моно-, полі-, мультирезистентний туберкульоз, розширена резистентність. Стандартні, індивідуальні, емпіричні режими хіміотерапії хіміорезистентного туберкульозу. Лікування позалегеневого туберкульозу. Побічні ефекти хіміотерапії туберкульозу, стратегії їх подолання.
4
5.
Лікування туберкульозу у ВІЛ-позитивних хворих. Туберкульоз як прояв синдрому відновлення імунної системи на тлі антиретровірусної терапії. Моніторинг лікування, оцінка ефективності. Визначення результатів лікування туберкульозу. Лікування під безпосереднім наглядом. Амбулаторне і стаціонарне лікування туберкульозу. Прихильність до лікування. Методи хірургічного лікування легеневого і позалегеневого туберкульозу.
4
6.
Ланцюг передачі інфекції, шляхи його переривання: виявлення, ізоляція, ефективне лікування джерел інфекції, інфекційний контроль, вакцинація БЦЖ, хіміопрофілактика.
Інфекційний контроль: адміністративний, інженерний, індивідуальний аспекти. Розподіл потоків хворих, поняття про зони високого, середнього, низького ризику. Респіраторна гігієна. Контроль стану повітря закритих приміщень: природна, штучна вентиляція. Фільтрація повітря. УФ-опромінення: конструкції опромінювачів. Індивідуальних захист органів дихання: типи респіраторів, правіла підбору і застосування.
Поняття про контактних осіб, осередки туберкульозної інфекції. Відстеження контактів.
4
7.
Вакцинація БЦЖ: терміни, протипоказання, техніка. Перебіг післявакцинального періоду. Ускладнення БЦЖ.
Показання до хіміопрофілактики туберкульозу. Режими хіміопрофілактики.
4

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ
28

Цікаві відеоматеріали

Додаткова література