Тематичний план практичних занять по фтизіатрії для стоматологів

Тематичний план практичних занять з фтизіатрії для студентів стоматологічного факультету (30 годин)

Дата

з/п
ТЕМА
Год.


1.
Особливості клінічного обстеження хворого на туберкульоз. Написання карти стаціонарного хворого. Методи рентгенологічної діагностики туберкульозу органів дихання. Методика вивчення Rо легень і основних патологічних тіней при туберкульозі. Демонстрація рентгенограм. Клінічна класифікація туберкульозу.
4


2.
Лабораторна діагностика туберкульозу. Методи вивчення мікобактерій. Функціональні методи обстеження у клініці туберкульозу (ЕКГ спірограма). Оцінка результатів діагностичного обстеження хворого. Туберкулінодіагностика. Використання туберкулінових проб для виявлення інфікування туберкульозу. Методика постановки і оцінки проби Манту з 2 ТО. Диференційна діагностика пост вакцинної та інфекційної алергії.

4


3.
Первинні форми туберкульозу.Період ранньої туберкульозної інфекції. Туберкульозна інтоксикація у дітей і підлітків. Обстеження хворого, постановка діагнозу, лікування.
Первинний туберкульозний комплекс, туберкульоз внутрішньо грудних лімфовузлів. Обстеження хворих з первинними формами туберкульозу. Постановка діагнозу, лікування. Ускладнений та неускладнений первинний туберкульоз.


4


4.
Вторинні форми туберкульозу. Вогнищевий туберкульоз легень. Обстеження хворих, постановка діагнозу, лікування. Інфільтративний туберкульоз легень. Обстеження хворих, постановка діагнозу, лікування.Хіміорезистентний туберкульоз.
45.
Туберкульозний менінгіт. Вторинні форми туберкульозу. Дисемінований туберкульоз легень. Особливості обстеження хворих з дисемінованим туберкульозом легень, постановка діагнозу, ускладнення, лікування. Туберкульозний менінгіт.
4
6.
Основні стоматологічні  форми  туберкульозу. Туберкульозний лімфаденіт. Туберкульоз шкіри обличчя, шиї, слизових оболонок порожнини рота. Туберкульоз кісток черепа.
47.
Профілактика туберкульозу. Соціальна, санітарна, специфічна профілактика (вакцинація, ревакцинація, хіміопрофілактика). Ускладнення вакцинації та їх лікування. Протитуберкульозний диспансер, його завдання. Раннє виявлення туберкульозу у дітей та дорослих. Робота у вогнищі туберкульозної інфекції. Роль лікаря загальної практики у своєчасному виявленні хворих на туберкульоз. Туберкульоз у хворих на ВІЛ – інфекцію. Застосування паліативного лікування у хворих на туберкульоз.

4


8.
Диференційний залік
2
Разом
30

Цікаві відеоматеріали

Додаткова література