План лекцій з імунології та алергології для студентів 3-го курсу стоматологічного факультету

Тематичний план лекцій з імунології та алергології для студентів 3-го курсу стоматологічного факультету

          МОДУЛЬ 1:  КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

Змістовного модуля 1: ІМУНОЛОГІЧНИЙ СТАТУС, ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ, ІМУНОДЕФІЦИТИ ТА ІНШІ ІМУНОЗАЛЕЖНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ ТА ІМУНОКОРЕКЦІЇ..

№ п/п
Тема
Кількість
годин
1
Основні завдання та проблеми клінічної імунології. Принципи функціонування та вікові особливості імунної системи. Клініко-лабораторна діагностика імунопатології. Інтерпретація лабораторних імунологічних досліджень (імунограми).
2
2
Імунологія специфічних та не специфічних інфекційних запальних процесів в стоматології. Імунодефіцитні порушення в стоматології, діагностика, імунопрофілактика, імунореабілітація.
2

Змістовного модуля 2: АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ

2
Алергія. Механізми розвитку алергії. Діагностика алергічних захворювань (респіраторних, нереспіраторних) та принципи лікування.
2
3
Алергічні захворювання в стоматології. Побічна дія ліків. Медикаментозна алергія: етапна діагностика, диф. діагноз, профілактика.
2
Всього

8

Цікаві відеоматеріали

Додаткова література