Тематичний план лекцій з клінічної імунології та алергології для медичних психологів

Тематичний план лекцій
з клінічної імунології та алергології  для студентів 5 курсу медичного факультету №2 за спеціальністю медична психологія

№ п/п
Тема
Кіль-кість
годин
1
Основні завдання та проблеми клінічної імунології. Принципи функціонування та вікові особливості функціонування імунної системи. Клініко-лабораторна діагностика імунопатології, імунопрофілактика, імунореабілітація.
2
Всього

2

Цікаві відеоматеріали

Додаткова література