План практичних занять з фтизіатрії для студентів медичного факультету 4 курс


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з фтизіатрії для студентів медичного факультету

з/п
ТЕМА
Кільк.
годин
1.
Особливості клінічного обстеження хворого на туберкульоз. Написання карти стаціонарного хворого. Методи рентгенологічної діагностики туберкульозу органів дихання. Методика вивчення Rо легень і основних патологічних тіней при туберкульозі. Демонстрація рентгенограм. Клінічна класифікація туберкульозу.


4
2.
Лабораторна діагностика туберкульозу. Методи вивчення мікобактерій. Функціональні методи обстеження у клініці туберкульозу (ЕКГ спірограма). Оцінка результатів діагностичного обстеження хворого. Туберкулінодіагностика. Використання туберкулінових проб для виявлення інфікування туберкульозу. Методика постановки і оцінки проби Манту з 2 ТО. Диференційна діагностика пост вакцинної та інфекційної алергії.4
3.
Період ранньої туберкульозної інфекції. Туберкульозна інтоксикація у дітей і підлітків. Обстеження хворого, постановка діагнозу, лікування. Первинний туберкульозний комплекс, туберкульоз внутрішньо грудних лімфовузлів. Обстеження хворих з первинними формами туберкульозу. Постановка діагнозу, лікування. Ускладнений та неускладнений первинний туберкульоз.
4
4.
Вогнищевий туберкульоз легень. Обстеження хворих, постановка діагнозу, лікування. Інфільтративний туберкульоз легень. Обстеження хворих, постановка діагнозу, лікування.  Курація хворого на туберкульоз.

4
5.
Туберкульозний менінгіт. Обстеження хворого на туберкульозний менінгіт. Постановка діагнозу, лікування.
Диференційна діагностика з менінгітами іншої етіології. Туберкульоз плеври. Обстеження хворих з туберкульозним плевритом, постановка діагнозу, лікування, диференційна діагностика з плевритами іншої етіології. Дисемінований туберкульоз легень. Клініка, діагностика, диф.діагностика, лікування.


4
6.
Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. Ускладнення ТБЛ: кровохаркання, легеневі кровотечі, спонтанний пневмоторакс (СП), легенева недостатність (ЛН), хронічне легеневе серце (ХРЛ), ателектаз, амілоїдоз. Захист історії хвороби курованих хворих.


4
7.
Профілактика туберкульозу. Соціальна, санітарна, специфічна профілактика (вакцинація, ревакцинація, хіміопрофілактика). Ускладнення вакцинації та їх лікування. Протитуберкульозний диспансер, його завдання. Групи диспансерного обліку. Робота у вогнищі туберкульозної інфекції. Роль лікаря загальної практики у своєчасному виявленні хворих на туберкульоз.4

8.
Диференційний залік.
2

практичної підготовки


теоретичної


Разом
30

Цікаві відеоматеріали

Додаткова література