Тематичний план лекцій по фтизіатрії для стоматологічного факультету

Тематичний план лекцій для студентів стоматологічного факультету

N з/п
Тематика лекцій
Кількість ак. годин
1.
Визначення туберкульозу як наукової та практичної проблеми. Епідеміологія туберкульозу в Україні та світі. Мультирезистентний і ВІЛ-асоційований туберкульоз. Етіологія, патогенез. Епідемічний процес при туберкульозі: джерело інфекції, шлях передачі, сприйнятливість. Імунітет при туберкульозі.
2
2.
Виявлення і діагностика туберкульозу. Лабораторне підтвердження діагнозу. Роль променевої діагностики. Застосування інструментального і гістологічного методів. Діагностика туберкульозу у ВІЛ-позитивних хворих.
2
3.
Клінічні варіанти перебігу туберкульозу легеневої, позалегеневої, комбінованої локалізації. Туберкульоз ротової порожнини. Особливості перебігу туберкульозу на тлі ВІЛ-інфекції.
2
4.
Загальні принципи і методи лікування хворих на туберкульоз.
2
5.
Профілактика туберкульозу. Інфекційний контроль за туберкульозною інфекцією.
2
РАЗОМ
10

Цікаві відеоматеріали

Додаткова література