План лекцій з фтизіатрії на IV курсі медичного факультету

Тематичний  план
лекцій  з фтизіатрії на IV курсі медичного факультету 
/8годин/

N з/п
Тематика лекцій
Кіль-кість ак. годин
1.
Визначення туберкульозу як наукової та практичної проблеми. Епідеміологія туберкульозу в Україні та світі. Проблема мультирезистентного і ВІЛ-асоційованого туберкульозу. Епідемічний процес при туберкульозі. Патогенез туберкульозної інфекції.
2
2.
Виявлення і діагностика туберкульозу.
2
3.

Клінічні варіанти перебігу туберкульозу легеневої, позалегеневої, комбінованої локалізації.
Загальні принципи і методи лікування хворих на туберкульоз.
2

4.
Профілактика туберкульозу. Інфекційний контроль за туберкульозною інфекцією.
Поєднана інфекція ТБ/ВІЛ.
2
РАЗОМ
8

Цікаві відеоматеріали

Додаткова література