Питання по фтизіатрії до іспиту з терапії


ПИТАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ

до комплексного практично – орієнтованого державного іспиту з «Внутрішніх хвороб з інфекційними хворобами, фтизіатрією, клінічною імунологією та алергологією», розділ «Фтизіатрія»

1. Клініко-анамнестичні та рентгенологічні ознаки легеневого туберкульозу. Ознаки активного і неактивного процесу.
2. Гострий дисемінований туберкульоз легень. Діагноз, диференційний діагноз, перебіг.
3. Санітарна профілактика туберкульозу. Види туберкульозних вогнищ. Роль лікаря загального профілю у санітарній профілактиці туберкульозу.
4. Первинна і вторинна профілактика туберкульозу. Показання. Особливості хіміопрофілактики у зоні посиленого радіоекологічного контролю.
5. Своєчасно і несвоєчасно виявлений туберкульоз, критерії, причини несвоєчасного виявлення хворих.
6. Збудник туберкульозу, види, властивості, шляхи попадання до організму людини, метод виявлення.
7. Методи своєчасного виявлення туберкульозу у дорослих.
8. Роль лікаря загального профілю у заходах по своєчасному виявленню туберкульозу.
9. Вогнищевий туберкульоз легень. Форми, діагноз, диференційний діагноз, лікування.
10. Інфільтративний туберкульоз легень. Види інфільтратів. Діагноз, диференційний діагноз.
11. Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень. Діагноз, диференційний діагноз, принципи лікування.
12. Туберкулінові проби, їх використання у діагностиці туберкульозу.
13. Сучасні принципи та методи лікування туберкульозу. Стратегія ДОТС.
14. Хіміорезистентний туберкульоз: причини формування резистентності, методи виявлення та лікування.
15. Туберкульоз та ВІЛ-інфекція: особливості перебігу та лікування. Туберкульоз і СНІД.
16. Підгострийдисемінований туберкульоз легень: клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.
17. Туберкульозні плеврити. Види, клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування.
18. Туберкульозний менінгіт: клініка, діагностика, диф.діагностика, лікування.
19. Легеневі кровотечі: патогенез, клініка, діагностика, диф.діагностика, лікування .
20. Спонтанний пневмоторакс: види, клініка, діагностика, диф.діагностика, лікування.

Цікаві відеоматеріали

Додаткова література